Sluiten

Moet of moed

"Als je pas beweging wilt krijgen wanneer het is vastgeroest, gaat dat met pijn, piepen en kraken."

onze visie

Het is een tijd van grote veranderingen. Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Werk is mobieler en internationaler. Beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Onze arbeidsmarkt heeft er tot in de kern mee te maken en daarmee ook elke werkende. Om gelukkig, succesvol en employable te zijn én blijven, is het essentieel om je steeds te blijven ontwikkelen en bewegen. De baan voor het leven bestaat al lang niet meer en tegelijkertijd moeten we langer doorwerken. Dat is geen probleem, mits je vakkennis, motivatie en energie op peil blijft en je ontwikkeling tijdig meebeweegt met de ontwikkeling van het werk.

Wanneer ontwikkelen, in- door- of uitstromen minder vanzelfsprekend is, nemen inzetbaarheid, wendbaarheid en bevlogenheid geleidelijk af. Het risico op vastlopen in je functie of ingrijpend reorganiseren door de organisatie neemt dan toe. Iets in beweging krijgen dat al is vastgelopen, gaat met veel meer pijn en moeite dan iets in beweging houden dat al vaart heeft.

Mensen bewegen organisaties en niet andersom. 

Bij duurzame inzetbaarheid wordt al snel gedacht aan programma’s om mensen in beweging te krijgen die al bijna zijn vastgelopen. Omdat ze qua gezondheid, kwaliteit of werklust, steeds minder goed kunnen meekomen. Duurzame inzetbaarheid is echter juist niet wachten tot je in beweging móét komen, maar de moed hebben om proactief stappen te zetten. Van moet naar moed! De vaste baan waar momenteel veel over te doen is, geeft een schijnzekerheid die voor veel werkenden een immens risico met zich meebrengt. “Mijn werkgever zorgt wel voor mijn werk”. Je bent echter zelf de projectleider van je ontwikkeling, loopbaan en werkplezier. Daarvoor heb je zelfreflectie, een realistisch toekomstbeeld en durf nodig, om uit je comfortzone te stappen. En soms zelfs, door satisfactie te verkiezen boven salaris. Van leidinggevenden mag verwacht worden, dat ze daarover voortdurend met medewerkers in gesprek zijn. Sparren, uitdagen en stimuleren, om passende stappen in ontwikkeling en groei te zetten. De rol van werkgevers is duiding geven aan de richting waarin het werkveld zich beweegt en wat er in de toekomst wordt gevraagd. Strategische personeelsplanning versus reactief organiseren.

Vanuit Siebert & Wassink faciliteren we die beweging op alle drie niveaus. Loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Steeds meer werkgevers maken proactief gebruik van onze expertise om professionals, leidinggevenden en de organisatie soepel in beweging te houden. Tijdig een druppel olie in de vorm van een ontwikkelassessment, loopbaanbegeleiding, leiderschapstraining of strategische sessie. Daarmee brengen we beweging in goede banen.

« Terug naar het overzicht