Sluiten

Muurtje slopen

"Muren zijn er met een reden: Verpletterd worden!"

onze visie

Muren worden opgetrokken uit angst. Angst dat mensen van je wegvluchten, zoals ooit de Berlijnse muur bedoeld was. Angst dat mensen naar je toevluchten, zoals de muur die Trump in gedachten heeft. Angst dat anderen je kwetsen, zoals het spreekwoordelijke muurtje om je hart. Of angst dat anderen juist scoren, waartegen het muurtje bij een vrije trap bescherming moet bieden.

Organisaties maken zich vaak druk over het zogenaamde virtuele plafond, wat een beperking zou vormen voor verdere groei. Toch zijn het juist de muren in die organisaties, die samenwerking en verdere ontwikkeling remmen. De muren die ons verdelen in wij en zij.

Door de komst van kantoortuinen zijn de fysieke muren al bijna verdwenen. Daarmee doorbreek je niet automatisch de virtuele muren tussen afdelingen. Die muren worden in stand gehouden door de organisatiestructuur. Met afdelingen die eigen doelen opgelegd krijgen en zich daardoor primair richten op de eigen taak. Zonder verder te kijken dan het werkeiland lang is. Dan zijn muren een uiterst handig hulpmiddel. Om je te lekker achter je eigen werk te verschuilen. En om er af en toe iets over heen te flikkeren. Vanuit de gedachte “Red oe d'r met”.

Voor de organisatie als geheel zijn muren een belemmering van productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid. Vaak gaat het ook ten koste van sfeer en werkplezier. Zo ontstaat wij-zij denken of een eilandjescultuur. Groepen die elkaar niet echt kennen of vertrouwen, niet alle informatie tijdig delen en in het ergste geval oordelen, roddelen of elkaar tegenwerken. Hiërarchische structuren zorgen voor begrenzende muren.

Toch doorbreek je die muren niet zomaar door de structuur even aan te passen. De denkfout die veel moderne organisaties maken, is dat een plattere netwerkstructuur of zelfsturende teams automatisch leiden tot een betere samenwerking. Een groep bestaat bij de gratie van mensen die erbij horen en buitenstaanders. De groepsleden kennen elkaar en herkennen zich meestal sterker in elkaar dan in die ‘vreemdelingen’. Verkopers hebben andere kwaliteiten dan boekhouders, ontwikkelaars hebben andere interesses dan operators. Die gelijkgestemdheid zorgt voor cohesie.

Om muren te doorbreken, kun je van diezelfde principes gebruik maken. Leer elkaar écht kennen,  smeed één groep. Bekend maakt immers bemind. Hoe groter de organisatie, hoe belangrijker dat is. Zorg dat mensen van allerlei teams, specialismen en achtergronden elkaar kennen, begrijpen en steunen. Bijvoorbeeld door in wisselende samenstellingen en multidisciplinaire teams aan projecten te werken. Of gewoon, door eens naar elkaars wensen, waarden en worstelingen te luisteren. Eigenlijk verschilt een organisatie helemaal niet zoveel van een samenleving. Als je elkaar beter kent en zoekt naar wat we met elkaar gemeen hebben of willen bereiken, dan hoef je niet zo bang te zijn.

#teardownthewall

« Terug naar het overzicht