Sluiten

Disclaimer

Zorgvuldigheid en correcte omgangsvormen

Internetsite

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan Siebert & Wassink op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden. Kennelijke druk-, zet- en typfouten binden Siebert & Wassink niet.

Persoonsgegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt worden offline opgeslagen in een bestand. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Siebert & Wassink spant zich naar alle redelijkheid in om alle aan haar verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Copyrights

Op de teksten van onze website berust auteursrecht. Ze mogen zonder toestemming en bronvermelding niet worden gebruikt of gekopieerd. Weving & Selectiebureaus en vacaturebanken dienen altijd vooraf nadrukkelijke toestemming te vragen voordat vacature gegevens van onze website worden overgenomen.