Sluiten

ProWonen

ProWonen is sociaal huisvester en helpt mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien omdat het inkomen, fysieke en/of verstandelijke beperking dit niet toelaat. ProWonen beheert achtduizend woningen, 570 garages en diverse bedrijfsruimten in de Achterhoek.