Sluiten

Selectie- en ontwikkelassesments

Siebert & Wassink Personeelsadvies is het leidende bureau voor assessment-onderzoek in Oost Nederland. Jaarlijks nemen wij ruim 300 assessments van managers en professionals af, ten behoeve van een nieuwe aanstelling of het vaststellen van ontwikkelpotentieel. We doen wat het resultaat nodig heeft. Dat betekent dat we ons unieke Modulair Assessment Programma afstemmen op de specifieke onderzoeksvragen.

Selectieassessment

Mensen worden aangenomen op diploma's, werkervaring en een goede klik, maar als ze niet functioneren is dat meestal door gedrag. Een gedegen selectieassessment is daarom een sluitstuk van een zorgvuldige selectieprocedure. Siebert & Wassink Personeelsadvies onderzoekt capaciteiten, niveau, persoonlijkheid en gedrag. Dit doen wij kritisch en opbouwend vanuit onze kennis van wat uw organisatie nodig heeft. Altijd met 2 assessmentadviseurs die zelf niet betrokken waren bij de Werving & Selectie. We brengen relevante kwaliteiten in kaart en zijn alert op valkuilen en ontwikkelpunten. Deze vatten we voor u samen in een goed leesbaar rapport met betrouwbaar advies. De juiste keuze maken is immers een gemeenschappelijk belang van kandidaat en opdrachtgever.

Ontwikkelassessment

Iedere ambitieuze werkgever biedt doorgroeimogelijkheden aan gemotiveerde talenten binnen het bedrijf. Iedere gemotiveerde medewerker wil zich graag verder ontwikkelen. Om deze groei te faciliteren en in de meest kansrijke richting te leiden, is een ontwikkelassessment (potentieelonderzoek) van Siebert & Wassink een krachtig hulpmiddel. We onderzoeken verborgen talent, persoonlijke effectiviteit, ontwikkelpotentieel en brengen kansen en beperkingen haarscherp in beeld. Daarbij geeft het assessmentrapport praktische adviezen over in te zetten ontwikkelinstrumenten en ondersteuning om de groei te  realiseren.

Loopbaanassessment

Mensen en organisaties ontwikkelen zich niet altijd in dezelfde mate of dezelfde richting. Daardoor kan een goede fit tussen medewerker en functie op den duur haarscheurtjes gaan vertonen. Uw organisatie om uw mensen heen bouwen is niet verstandig, maar mensen zijn ook niet onbeperkt te vormen naar veranderende eisen in de functie. In ons loopbaanassessment inventariseren wij kwaliteiten en beperkingen. Vanuit een positieve invalshoek geven wij antwoord op de vraag, in welke rol en omgeving de medewerker het meest succesvol zal zijn. Dit antwoord is de basis voor nieuwe keuzes in werk, ontwikkeling en loopbaan. Het wordt in veel gevallen ook bij de start van outplacement ingezet.

Leiderschapsonderzoek

De best presterende professional wordt vaak manager van de afdeling. Logisch, want u wilt resultaat belonen en succesvolle medewerkers behouden. Toch is manager een wezenlijk ander vak, dan verkoper, controler, businessanalist of engineer. Goed leidinggeven is een kunst waarvoor talent en oefening nodig is. U loopt daardoor het risico om een prima professional te verruilen voor een een matige leidinggevende. Dat is niet in het belang van uw organisatie en ook niet in dat van uw gewaardeerde medewerker. Het managementassessment (leiderschapsonderzoek) van Siebert & Wassink Personeelsadvies brengt leiderschapskwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden van ervaren en aankomend management helder in kaart. Het geeft concrete handvatten om ontwikkelmogelijkheden in lead- en managementskills te bepalen en daarmee het leiderschap binnen uw organisatie te versterken.

Collectief assessment

De wereld verandert in razend tempo en daarmee ook uw organisatie. Om te blijven anticiperen, past u uw organisatie, taken en functies aan op de veranderende omgeving of klantvraag. Vaak betekent dit dat er wezenlijk andere competenties worden gevraagd. Wie past er in de nieuwe rol? Wie kan zich ontwikkelen? En voor wie moet er naar andere oplossingen worden gezocht? Dit proces vraagt om een eerlijke, zorgvuldige en valide onderbouwing. Siebert & Wassink Personeelsadvies heeft de expertise én de ervaring om een afdeling, organisatieonderdeel of managementteam  te onderzoeken op kwaliteiten en ontwikkelruimte. Wij zijn op dit vlak inmiddels de voorkeursleverancier van grote werkgevers uit de regio. Daarbij worden aspecten als maatwerk, doorloopsnelheid, regie en betrouwbaarheid het meest gewaardeerd.

Vraag het ons!