Gemeenteneinderaad

Van alle bestuurlijke niveaus, staan gemeenten het dichtst bij de burger en verst van besluitvorming. Ze zitten in de spagaat van de meeste behoeften en de minste budgetten. Die ongelijke verhouding werd de laatste jaren steeds schever, de begrotingen steeds schraler en de problemen steeds schrijnender. Decentralisatie. Kerntaken en verantwoordelijkheden over het Haagse hekwerk gooien. Zoals ze hier in het Oosten zeggen: vöt met den kroam, red oe dr met!

Zo werden de gemeenten de afgelopen jaren verantwoordelijk voor complexe dossiers in het sociale domein zoals werk en inkomen, jeugdbescherming, zorg aan ouderen en langdurig zieken. Daarnaast speelt de gemeente een essentiële rol om landelijke ambities te realiseren. De doelen en thema’s zijn breed en belangrijk: wonen, werken, welzijn, klimaat, armoedebestrijding, leefbaarheid en ga zo maar door. Steeds meer taken, steeds minder knaken en vaak veel te weinig verstand van zaken.

Dan hebben we het nog niet eens over het politieke modderworstelen tussen bestuurslagen. Ben je net lekker bezig om die topwerkgever binnen te krijgen, gaat een buurgemeente de strijd aan; heb je als gemeente met je inwoners consensus over de plaatsing van windmolens, drukt het Rijk ineens een compleet andere locatie door je strot. Daarmee brokkelt het vertrouwen in de overheid verder af.

Uitgezonderd de 4 grote steden, zijn gemeenten eigenlijk te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Ze zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle uitvoeren overheidstaken, maar hebben niet de middelen om op elk gebied expertise in huis te halen. Daarom zijn gemeenten doorlopend aan het acquireren en fuseren. Ze zijn soms meer bezig met herindelen dan beleid met burgers te delen.

Succesvolle bedrijven zijn georganiseerd volgens het principe: verantwoordelijkheid moet je leggen waar zij hoort (budgetten en besluitvorming ook). Dat is overigens iets anders dan het over de schutting kieperen en wie het probleem vindt mag het houden. Als het Rijk een bedrijf was, dan zou zij de genoemde uitdagingen dicht genoeg bij de klant (burger) willen beleggen. Dit om aan te voelen wat er speelt en ver genoeg van de eerste lijn (gemeenten) af, om het grotere plaatje in het vizier te houden en slagvaardig te blijven.

Nederland is al ingedeeld in 25 regio’s. Streken met een natuurlijke cohesie. Veelal met dezelfde thema’s en vraagstukken en een sterke binding vanuit taal en cultuur. De meest effectieve manier om gemeentes te ontzien en tegelijk naar burgers om te zien, is om zaken en taken meer op dat streekniveau te beleggen. Twente, Veluwe, De Achterhoek, Salland enzovoort. Niet elke gemeente voor zich, maar meer gezamenlijk vanuit de regio. Van lokaal naar regionaal. Minder kosten, meer expertise. Een slagvaardigere overheid die beter aansluit bij de behoefte van burgers en bedrijven.

Vanaf vandaag stemmen we in onze steden; In de toekomst op onze streken?

Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden