Samen een lustrum sterk

Vijf jaar geleden stapte Tom Kleizen in, als partner bij Siebert & Wassink. Vanuit het credo ‘Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’, brachten we de solide kracht van Siebert & Wassink samen met de onstuimige drive van Tom. Terugkijkend stonden we daar in juni 2017, aan de basis van een bijzondere ontwikkeling in professionaliteit en productiviteit. Samen startten we Ventiv-Engineers. Beide bedrijven maken een enorme groei door, in mensen, merk en marktaandeel. Het is een waanzinnig avontuur, met soms wrijving en vaak glans.

Het geheel is meer dan de som der delen, zei Aristoteles ooit. Kracht zit in de verschillen, niet in de overeenkomsten, zei Covey bijna 2,5 duizend jaar later. Beide zijn waar. In assessments en werving & selectie maken we veelvuldig gebruik van de Big Five in personality. Deze test is gebaseerd op de vijf hoofddimensies van persoonlijkheid. Daarmee worden karaktereigenschappen ingedeeld op 5 assen tussen tegenpolen van gedrag.

1. Extraversie versus introversie Extraverte mensen zijn uitbundig en erg aanwezig. Introverte mensen zijn juist het tegenovergestelde, zij zijn wat meer in zichzelf gekeerd en minder op de voorgrond.

2. Meegaandheid versus dominantie Mensen die wat meer meegaand zijn, passen zich makkelijker aan hun omgeving aan. Mensen die juist aan de dominante kant scoren, passen liever hun omgeving aan,

3. Gestructureerd versus intuïtief Ben je gedisciplineerd, ordelijk en planmatig of juist erg flexibel en wat chaotisch?

4. Stabiel versus nerveus Blijf je onder druk kalm, beheerst en stabiel of word je dan juist gejaagd en gespannen?

5. Behoudend versus vernieuwend Ben je praktisch, voorspelbaar en nuchter of ben je meer creatief en zoek je liever naar nieuwe en innovatieve oplossingen.

Wie ons driemaatschap een beetje kent, kent ook de verschillen tussen Tom, Joris en Johan. In stijl en persoonlijkheid, in voorkeuren en overtuigingen, in aanleg en aanpak. Soms knettert dat. Vaker geeft het vuur. Want met meer van hetzelfde, maak je minder het verschil. En verschil maken we! Vandaag zijn we samen een lustrum sterk.

Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden