Disclaimer

Zorgvuldigheid en correcte omgangsvormen

Internetsite

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan Siebert & Wassink op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden. Kennelijke druk-, zet- en typfouten binden Siebert & Wassink niet.

Copyrights

Op de teksten van onze website berust auteursrecht. Ze mogen zonder toestemming en bronvermelding niet worden gebruikt of gekopieerd. Werving & Selectiebureaus en vacaturebanken dienen altijd vooraf nadrukkelijke toestemming te vragen voordat vacature gegevens van onze website worden overgenomen.

Beelden

Op deze website wordt gebruik gemaakt van beelden van derden. Indien je in de veronderstelling bent dat deze beelden onterecht gebruikt worden, laat ons dat dan even weten.

Inhoud

Vacatures van Siebert & Wassink en bijbehorende inhoud zijn eigendom van Siebert & Wassink. Deze mogen in geen enkel geval ongevraagd gebruikt worden door andere partijen.

Alles op z'n plek
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden